KURUMSAL KİMLİĞİMİZ.

“2017 yılında kurulan Canesis, Türkiye bilişim sektörünün genç firmalarından biri olarak, sistem entegrasyonu alanında güçlü kadrosu ve çözüm ortakları ve ileri uzmanlık düzeyi ile Canovate Group bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Canesis bünyesindeki profesyonel kaynaklar ile sistem entegratörlüğü rolünde, farklı uzmanlık gerektiren altyapı ve çözümleri bir araya getirilerek, sistemlerin aralarında verimli, uyumlu ve maliyet odaklı çalışmasını sağlamak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.  

Canesis, katma değerli hizmetler ve sektöründe farklılık yaratmayı hedefleyen sistem entegratörü kimliği ile iş ortaklarıyla birlikte müşterilerinin iş ihtiyaçlarına uygun uçtan uca çözümler sunmaktadır. 

Canesis, bilgi teknolojileri projelerinizin planlanması, mimari tasarımı, geliştirilmesi, uygulanması, yönetimi, destek ve bakım süreçlerinin sağlanması, teknoloji danışmanlığı ve dış kaynak kullanımı hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede dinamik sistem entegratörü olarak, iş ortakları ile birlikte müşterilerinin ihtiyaçlarına uçtan uca çözüm sunmaktadır. Hedefimiz, teknoloji üreticileri ile güçlü stratejik ortaklılar geliştirerek dijital dönüşüm yolculuğundaki ihtiyaçlarının doğru iş ortakları ile birleştirmek ve etkin bir ekosistem oluşturmaktadır.”

Vizyonumuz

Hedefimiz, ülkemizde ve küresel ölçekte, içinde yer aldığımız sektörlerde; kaliteli ve teknoloji odaklı hizmet sağlayan, rekabet gücü yüksek, toplumsal değerlere ve çevreye duyarlı, ülke ekonomisine katkı sağlayan bir şirket olmak.

Misyonumuz

İleri teknoloji odaklı mühendislik ve danışmanlık çözümlerine duyarlı ulusal / uluslararası pazarlarda rekabet edebilen hizmetlerle müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, sözleşmelerde yer alan gerekleri ve müşteri isteklerini maksimum düzeyde sağlamak, yenilik ve gelişmelere açık olarak yaratıcı çözüm önerileri ile entegre sistemler kurmaktır.

Temel Değerler

 • Paydaş memnuniyeti
 • Çalışan memnuniyeti
 • Sürekli iyileşme ve inovasyon
 • Teknoloji kullanımında öncülük
 • Güvenilirlik
 • Rekabetçilik
 • Sürdürülebilirlik
 • Etkinlik ve verimlilik
 • Hedef odaklı ve çözüm üreten.

Kalite Politikamız

CANESİS ‘de Kalite Politikası, şirketin tüm kaynaklarını kullanarak müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılayacak hizmeti sağlamak, yerli ve uluslararası rekabetçi piyasalarda söz sahibi olmak ve çalışanlarında kalite bilincini yerleştirmek temellerine dayanmaktadır.

Anahtar Teslim Proje, İş Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri ile ilgili Kalite Yönetim Sistemi kapsamında;

 • Kalite yönetim sistemimizin, ISO 9001 standardının ve yasal mevzuatın gereklerini yerine getirecek şekilde kurulması, dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
 • Faaliyetlerimizi ilgilendiren tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uyulması,
 • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
 • Verilen hizmetlerin, müşteri memnuniyetini amaç edinerek; nitelikli ve sürekli gelişen bir ekip ile en ekonomik şekilde verilmesinin sağlanması,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
 • İnovatif yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi;
© Telif Hakkı - Canesis Sistem Entegrasyon A.Ş.